Informacje o naszej firmie Cennik i oferta naszej firmy Domeny Niezbędne informacje Najnowsze informacje Kontakt z naszą firmą

Jak szukać informacji na stronach WWW?

Podstawowym sposobem szukania informacji na stronach WWW jest korzystanie z wyszukiwarek i katalogów sieciowych, które po wpisaniu szukanego wyrazu lub frazy przeszukują swoje bazy danych zwracając w efekcie odnośniki do stron spełniających zadane kryteria wyszukiwania. Bardzo szybki wzrost ilości informacji publikowanej w Internecie, powoduje że odpowiedzi zwracane z wyszukiwarek stają się coraz dłuższe i coraz mniej precyzyjne. Nasuwa się pytanie jak poradzić sobie z odfiltrowaniem odnośników do przypadkowych lub luźno związanych z poszukiwanym tematem stron?

Zaawansowane zapytania.
Podstawowym sposobem zwiększenia skuteczności poszukiwań jest stosowanie zaawansowanego trybu zapytań. Do konstruowania zaawansowanych zapytań służą Operatory z których najbardziej powszechnie stosowane przedstawiono w tabeli poniżej
Operator Opis i przykład zastosowania
AND Służy do łączenia słów i fraz (zdań). Operator AND wstawiony pomiędzy dwa wyrazy powoduje że wyszukiwane są tylko dokumenty zawierające obydwa wyrazy (jeden nie wystarczy). Operator AND oznacza logiczne "i".
Przykład:
rezultatem zapytania kazimierz AND wielki będą odnośniki do stron zawierających obydwa wyrazy (kazimierz oraz wielki).
OR Operator OR podobnie jak AND łączy szukane słowa bądź frazy. Różnica w stosunku do AND polega na tym że rezultat wyszukiwania będzie szerszy gdyż będą to odnośniki do wszystkich stron zawierających przynajmniej jeden z poszukiwanych wyrazów. A zatem OR oznacza logiczne "lub".
Przykład:
rezultatem zapytania kazimierz OR wielki będą odnośniki do stron zawierających przynajmniej jeden z wyrazów : kazimierz lub wielki.
NOT Operator NOT oznacza logiczne "nie" i służy do eliminowania odnośników do dokumentów zawierających niepożądany wyraz. Przykład : rezultatem zapytania kazimierz AND NOT odnowiciel będą odnośniki do tych dokumentów które zawierają słowo kazimierz ale nie zawierają słowa odnowiciel.
Znaki "+" i "-" Znak plus umieszczony przed szukanym słowem zagwarantuje nam że wyszukiwane będą tylko dokumenty zawierające to słowo. Analogicznie, umieszczenie w zapytaniu danego słowa ze znakiem minus spowoduje że z odpowiedzi wyeliminowane zostaną odnośniki do stron które dane słowo zawierają.
Przykład:aby znaleźć strony zawierające słowa król i kazimierz ale nie zawierające słowa odnowiciel, zapytanie formułujemy następująco : +król +kazimierz -odnowiciel.
UWAGA: W przeciwieństwie do operatorów AND, OR czy NOT, znaki plus i minus umieszczamy bezpośrednio przed wyrazem którego dotyczą (bez spacji).
Cudzysłów Jeśli celem jest znalezienie dokumentów zawierających całą frazę w jej dokładnym brzmieniu, z pominięciem dokumentów zawierających tylko niektóre zawarte we frazie wyrazy (lub także wszystkie wyrazy ale w innym niż we frazie porządku) to w zapytaniu wpisujemy szukaną frazę ujętą w cudzysłów.
Przykład: rezultatem zapytania "król kazimierz" będą wszystkie strony zawierające frazę "król kazimierz" (ale już np. fraza "król polski, kazimierz" nie wystarczy aby odnośnik do danej strony znalazł się na liście odpowiedzi).
Zróżnicowanie wielkości liter Zróżnicowanie wielkości liter w zapytaniu powoduje że sprawdzana jest zgodność wielkości liter i eliminowane są odnośniki do stron zawierających ten sam wyraz (frazę) jeśli ich wielkość liter nie jest identyczna.
Przykład : rezultatem zapytania "+Kazimierz +Wielki" będą odnośniki do stron zawierających jeden z wyrazów : Kazimierz lub Wielki, ale już np. wyraz wielki albo KAZIMIERZ nie wystarczy aby dokument go zawierający znalazł się na liście odpowiedzi zwróconej przez wyszukiwarkę.
Ponadto, zwykle każdy z serwerów wyszukujących oferuje stronę objaśniającą składnię zapytań zaawansowanych z jej ewentualnymi rozszerzeniami bądź innego rodzaju odstępstwami w stosunku do przyjętych standardów.

Multiwyszukiwarki.
Multiwyszukiwarki to serwery umożliwiające jednoczesne przesłanie naszego zapytania do wielu serwerów wyszukujących. W rezultacie, w jednym dokumencie otrzymujemy posegregowane i opisane odpowiedzi z różnych wyszukiwarek. Niektóre multiwyszukiwarki umożliwiają zróżnicowanie zapytań wysyłanych do różnych wyszukiwarek, są one jednak mniej wygodne w obsłudze gdyż wymagają wielokrotnego wpisywania zapytań (osobno dla każdej wyszukiwarki). Większość multiwyszukiwarek ma tylko jedno pole do wpisywania zapytania, które następnie wysyłane jest do wielu serwerów wyszukujących.

Adresy wybranych multiwyszukiwarek:
All4one search machine http://www.all4one.com/
C4search http://www.c4.com/
c|net search.com http://www.search.com/
Dogpile - all results, no mess http://www.dogpile.com/
Mamma - the mother of all search engines http://www.mamma.com/
MetaCrawler http://www.metacrawler.com/
Xrefer - the web's reference engine http://www.xrefer.com/


Wyszukiwarki tematyczne.
Ogromna ilość publikowanej w sieci informacji, sprawia że wiele zwracanych przez serwery wyszukujące informacji to odnośniki do dokumentów luźno lub wcale nie związanych z interesującym nas tematem. Dodatkowe utrudnienie stanowi fakt że wiele stron zawiera stare, dawno nie aktualizowane informacje. Powstaje pytanie - jak radzić sobie w takiej sytuacji ? Z pomocą przychodzą nam wyszukiwarki i serwisy tematyczne (tzw. wortale), a więc takie które poświęcone są jednej dziedzinie. Pozostaje tylko ... znaleźć adres wyszukiwarki tematycznej, aby to zrobić - najwygodniej użyć jednego z serwisów specjalistycznych : http://www.searchengines.com/ bądź http://www.searchengineguide.com/

 

Interfejs do odczytu poczty przez WWW
Wyślij sms do jednej z sieci komórkowych
Przeszukaj internet za pomocą jednej z popularnych przeszukiwarek
Zarejestruj konto administracyjne
Sprawdź czy twoja domena jest jeszcze wolna
Zaloguj się do panelu adminstracyjnego
©Image Electronics 2001-2024, Pl. Rodła 8 X p., 70-419 Szczecin, tel.(091) 432 4200, fax (091) 488 2175