Powrót do strony głównej
Informacje o naszej firmie Cennik i oferta naszej firmy Domeny Niezbędne informacje Najnowsze informacje Kontakt z naszą firmą
Powrót do strony głównej
Oferta dotycząca poczty Oferta dotycząca dostępu dial-up Oferta dotycząca serwisów WWW Oferta dotycząca łącz
Mianem łącza stałego określa się taki typ połączenia (pomiędzy siecią Państwa firmy a siecią Internet) który jest aktywny przez cały czas : 24 godziny na dobę - w odróżnieniu od połączeń komutowanych które istnieją tylko przez okres czasu określony przez użytkownika (od czasu nawiązania połączenia do chwili jego zakończenia). Łącza stałe nazywane są często łączami (liniami) dzierżawionymi, ponieważ do ich realizacji używa się zwykle pary miedzianych przewodów dzierżawionej od lokalnego operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj jest nim TP SA). Najważniejsze cechy łączy stałych to duża szybkość przesyłu informacji i stałe koszty eksploatacji (niezależne od ilości przesłanych danych ani czasu transmisji) . Zawierając umowę o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na bazie łącza stałego, Abonent wnosi jednorazową opłatę instalacyjną a następnie, co miesiąc, zależny od przepustowości łącza abonement. Na czas trwania umowy, Operator udostępnia Abonentowi cały sprzęt niezbędny do obsługi łącza (modem i router). Dzięki temu, poza opłatą instalacyjną i opłatą na rzecz TPSA za udostępnienie linii dzierżawionej, Abonent nie ponosi żadnej inwestycji - nie ma problemu zakupu sprzętu, jego amortyzacji, starzenia technologicznego, napraw itp.

Zalety dostępu na bazie łączy stałych w odniesieniu do łączy telefonicznych (usługi z grupy DIAL-UP) :
Dużo szybszy przepływ danych (dotyczy tylko wariantu z modemem sync.) - linie dzierżawione umożliwiają zastosowanie specjalnych modemów szerokopasmowych które potrafią transmitować dane wielokrotnie szybciej niż modemy asynchroniczne (nawet 45 razy) - dzięki temu poprawia się komfort korzystania z sieci (strony WWW ładowane są szybciej, wielokrotnie krócej trwa odbieranie i nadawanie poczty itp.), możliwe jest też znaczne zwiększenie liczby użytkowników.


Pełna kontrola kosztów - abonament za łącze jest stały i nie zależy od ilości przesłanej informacji ani czasu jego wykorzystania co pozwala ściśle kontrolować koszty eksploatacji łączności internetowej.


Nie ma problemu zrywania połączeń spowodowanego zakłóceniami sieci telefonicznej - łącze ma charakter stały, dzięki czemu pracuje stabilnie i wydajnie.

Udostępnianie usług internetowych kolejnym użytkow-nikom sieci lokalnej (LAN) nie wiąże się z żadnymi inwestycjami (nie trzeba kupować modemu, nie trzeba opłacać kolejnych abonamentów telefonicznych ani internetowych); wystarczy tylko na kolejnym stanowisku komputerowym zainstalować i skonfigurować oprogramowanie.


Nie ma zwłoki na zestawienie połączenia przez modem. Wybieranie numeru, negocjowanie połączenia przez modemy, logowanie do systemu, weryfikacja użytkownika - wszystko to razem trwa 10..30 sekund. Zamiast tego - mamy stale obecne połączenie którego nie trzeba ustanawiać ani zakańczać.


Nie ma potrzeby "logowania się" do sieci Internet (program dialup networking) - wystarczy uruchomić odpowiedni program (np. Internet Mail) i natychmiast można rozpocząć pracę (np. wysłać lub odebrać pocztę, załadować stronę WWW, itp.).

Opis abonam. op.inst.
Async33 - łącze asynchroniczne 33,6k 200 PLN 500 PLN
Async115 - łącze asynchroniczne 115,2k 300 PLN 900 PLN
Link144 - łącze synchroniczne 64-144k 600 PLN 1500 PLN
Link256 - łącze synchroniczne 256-448k 750 PLN 1800 PLN
Link512 - łącze synchroniczne 512-960k 900 PLN 2200 PLN
Link1M - łącze synchroniczne 1024-1472k 1200 PLN 2600 PLN
Link2M - łącze synchroniczne 1536-2048k 1400 PLN 3000 PLN
W ramach powyższych opłat dostarczamy modem i router (zakończony portem ethernet 10Mb/s), dzięki czemu Abonent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów inwestycji na zakup sprzętu (jedynym wymogiem stawianym Abonentowi jest zagwarantowanie wolnego portu Ethernet na koncentratorze poprzez który modem i router zostaną przyłączone do sieci Abonenta). Dodatkowym kosztem jest dzierżawa połączenia galwanicznego pomiędzy siecią Abonenta a najbliższym węzłem internetowym naszej firmy. Koszty dzierżawy kabla przedstawiają się następująco :
  • jednorazowa opłata instalacyjna :565 PLN
  • abonament miesięczny : 29 PLN + 21 PLN x DŁUGOŚĆ [km]
Przykład : kalkulacja wysokości abonamentu za dzierżawę łącza o długości 4km : 29 zł + 21 zł/km x 4km = 113 zł Oferujemy pomoc w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem dzierżawy połączenia galwanicznego od TPSA.


Usługi EBN-32 i EBN-64:poprawa szybkości transmisji w ruchu międzynarodowym

Dodatkową grupą usług, uzupełniających w stosunku do usług dostępu do sieci internet przez łącza stałe, są usługi EBN-32 i EBN-64. Usługi te adresowane są do abonentów dla których ważna jest wysoka jakość transmisji międzynarodowej. Usługi EBN-32 (EBN-64) zapewniają tranzyt pakietów poprzez sieć EBONE, z pominięciem eksploatowanej przez TP S.A. sieci Polpak-T. Korzystając z nich, abonent uwalnia się od przeciążonej sieci Polpak-T - jego dane transmitowane są poprzez inną, bardziej wydajną sieć EBONE. W efekcie - korzystanie z zagranicznych zasobów WWW, FTP staje się przyjemnością (strony WWW ładują się kilkakrotnie szybciej). Różnica pomiędzy usługami EBN-32 oraz EBN-64 polega na zróżnicowaniu wartości parametru CIR definiującego minimalną gwarantowaną przepustowość połączenia z warszawskim węzłem sieci EBONE, która wynosi odpowiednio 32kb/s dla usługi EBN-32 i 64kb/s dla usługi EBN-64. Parametr CIR ma znaczenie tylko w warunkach dużego obciążenia łącza do sieci EBONE. W typowych warunkach nie ma potrzeby ograniczania pasma i każdy abonent otrzymuje do dyspozycji pełne pasmo oferowane przez eksploatowane łącze.
Opis abonam. op.inst.
EBN-32 : tranzyt pakietów przez sieć EBONE (CIR=32) 390 PLN brak
EBN-64 : tranzyt pakietów przez sieć EBONE (CIR=64) 750 PLN brak

Uwaga : Podane w cenniku ceny netto, należy powiększyć o podatek VAT według obowiązującej dla danej grupy usług stawki :

  • usługi dostępu do sieci Internet (zarówno łącza stałe jak i dial-up) : 0% dla instytucji edukacyjnych i 7% dla pozostałych
  • pozostałe usługi internetowe : 22%

 

Interfejs do odczytu poczty przez WWW
Wyślij sms do jednej z sieci komórkowych
Przeszukaj internet za pomocą jednej z popularnych przeszukiwarek
Zarejestruj konto administracyjne
Sprawdź czy twoja domena jest jeszcze wolna
Zaloguj się do panelu adminstracyjnego
©Image Electronics 2001-2024, Pl. Rodła 8 X p., 70-419 Szczecin, tel.(091) 432 4200, fax (091) 488 2175